niedziela, 22 listopada 2015

Obchody Święta Niepodległości

 W tym roku obchody Święta Niepodległości rozpoczęliśmy 8.11.2015r. Tego dnia delegacja zuchów wraz z drużynową udała się do Wysokiej. Tam drużyna harcerska "Wysockie Orły" przygotowała z tej okazji wieczornicę. Przybyli na nią tamtejsi włodarze, komendantka Hufca Piła hm. Bożena Wojciechowska oraz hm. Grzegorz Rzymski, zuchy i harcerze Hufca Piła oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęły przemówienia, później harcerze wykonali okolicznościowy montaż słowno- muzyczny, a na koniec wysłuchaliśmy koncertu pieśni legionowych w wykonaniu chóru "Con Passione" z Wysokiej. Wykonano m.in. "Pałacyk Michla", "Rota", "Marsz Pierwszej Brygady", czy "Piechota". Kolejny raz uczciliśmy Święto Niepodległości biorąc udział w uroczystej akademii pod przewodnictwem Pani Burmistrz Bogusławy Jagodzińskiej. Udała się na nią delegacja zuchów
druhną Anią. Część artystyczną wykonali uczniowie wyrzyskiego gimnazjum.

         Punktem kulminacyjnym obchodów stał się dzień 11 listopada. Tego dnia zebraliśmy się na rynku, aby w pochodzie wraz z delegacjami, pocztami sztandarowymi, harcerzami i orkiestrą udać się do kościoła.


Tam została odprawiona uroczysta msza św. w imieniu Ojczyzny.
Następnie przemaszerowaliśmy pod pomnik Chrystusa Króla, gdzie złożyliśmy kwiaty i znicze, odśpiewaliśmy "Rotę" oraz wysłuchaliśmy przemówienia Pani Burmistrz.Swoją postawą udowodniliśmy, że "Zuch kocha Boga i Ojczyznę".niedziela, 15 listopada 2015

ROZKAZ L. 5/ 2015

Wyrzysk,09.11.2015 r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
8 Gromady Zuchowej
„Białe Wilczki”
Hufiec Piła
ROZKAZ L. 5/ 2015


2.7. Otwarcie prób i przyznanie sprawności zespołowych              
2.7.2. Decyzją Kręgu Rady przyznaję sprawność zespołową„Przedsiebiorca" następującym zuchom:

   1. Nikola Jakubek
   2. Wiktoria Jakubek                                              
   3. Helena Matuszewska                                             
   4. Daniel Rommel
   5. Oliwia Jagodzińska                                               
   6. Jakub Szczepański
   7. Monika Rommel                                                   
   8.  Igor Ciepłuch
   9. Jakub Kartosz                                                       
  10. Jakub Rzyduch                                      
  11. Anna Duda                                                             
        12. Natalia Olejniczak
        13. Zosia Kałużna                                                        
        14. Roksana Żołądkiewicz
        15. Patrycja Strzałkowska
        16. Julia Kijowska                                                       
        17.  Kacper Biedrzycki
        18. Olga Ślepecka                                                       
        19. Zosia Ślepecka
              20.  Rafał Duda
              21. Oliwia Nowak
              22.  Laura Pinkowska
              23. Mikołaj Knioła
              24. Julia Boniowska
              25. Adam Cofta
              26. Zuzanna Boniowska
              27. Jan Bartoszek
                                                                                 
                                                                                   Gratuluję!
                                                         Czuj, pwd. L. Jurgońska- Pasternak


            
            
            
           
           
       
           
         
        
           
                                                                         

poniedziałek, 2 listopada 2015

1 listopada

Tradycyjnie, jak co roku, 1 listopada zuchy 8 Gromady Zuchowej "Białe Wilczki" pełniły wartę honorową przy obelisku upamiętniającym bohaterów II wojny światowej. Aż 22 zuchów podjęło się tego zadania. Dla niektórych 15 minut warty upłynęło szybciutko, innym było trudniej. Ale wszyscy wytrwali, ponieważ "zuch jest dzielny".


sobota, 17 października 2015

Obietnica Zuchowa

Obietnica Zuchowa to zbiórka, która składa się z trzech części.
Pierwsza to próby, w których każde dziecko ma szansę pokazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje na miano zucha.
Druga część to czas wypowiadania roty Obietnicy.
Trzecia część to moment aprobaty przez dorosłych, tych, których dzieci najbardziej kochają i szanują, tych, których ich umiejętności i postawy przynoszą radość, a więc rodziców.
Taki właśnie przebieg miała uroczysta zbiórka 8 GZ "Białe Wilczki", która odbyła się 07. 10. 2015 r. Na Obietnicę Zuchową przybyli zaproszeni goście, m.in. P. Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, P. Dyrektor naszej szkoły Danuta Buryta- Arndt, Panie-wychowawczynie oraz rodzice.
Na Obietnicę przybyła dh Anna Muszyńska- osoba bardzo lubiana przez dzieci, która chce zostać przyboczną 8 Gromady Zuchowej i która również będzie przechodziła próby, ale zamiast znaczka zucha może zdobyć chustę gromady.


Najpierw nastąpiło obrzędowe rozpoczęcie zbiórki z głośnym okrzykiem:
"Każdy zuch Wilczek Biały-
służy innym choć jest mały".


Następnie druhna drużynowa wygłosiła gawędę, w której nawiązała do okresu próbnego, podkreśliła role wszystkich zuchów tworzeniu gromady. Druhna wytłumaczyła symbolikę znaczka zuchowego oraz role Obietnicy Zuchowej w życiu każdego zucha.


Przyszedł czas na próby. Oto przygotowane zadania:
- ułożenie Praw Zucha w odpowiedniej kolejności,
- złapanie żaby- w rzeczywistości ugotowanego jajka w naczyniu przykrytym trawą,


- wyparzanie języka- wypicie niezbyt smacznej mikstury,


- spalenie wypisanych w domu wad przyszłych zuchów,


- wręczenie przygotowanych serc ( zdanie międzyzbiórkowe) rodzicom i podziękowanie za wszystko,


- zaśpiewanie piosenki lub zatańczenie pląsu.
Po wykonaniu zadań drużynowa pochwaliła odwagę i cierpliwość przyszłych zuchów. W nagrodę przyboczna 17 DSH "Niezależne Trampy" odczytała rozkaz:


Wyrzysk, 07.10.2015r.r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
8 gromady Zuchowej
„Białe Wilczki”
Hufiec Piła


ROZKAZ S. 4/2015
Druhny i Druhowie!
W dniu dzisiejszym niektórzy z was zostaną pełnoprawnymi członkami ZHP.
2. Uchwały Rady Drużyny
2.1. Decyzją Rady Drużyny z dnia 06.10.2015r. dopuszczam do Obietnicy Zuchowej następujące zuchy:
1. Jan Bartoszek
2. Julia Boniowska
3. Jakub Bugaj
4. Igor Ciepłuch
5. Adam Cofta
6. Marcel Gryniewicz
7. Rafał Duda
8. Nikola Jakubek
9. Wiktoria Jakubek
10. Szymon Katafiasz
11. Julia Kijowska
12. Mikołaj Knioła
13. Olga Ślepecka
14. Zofia Ślepecka
15. Zuzanna Boniowska
         

8. Sprawy różne
Wszystkim zuchom z okazji złożenia Obietnicy Zuchowej życzę pogody ducha, wielu przyjaciół i przygód oraz siły w dążeniu do wyznaczonych sobie celów zgodnych z Prawem Zucha.
                                                                            

Czuj!
                                                         pwd. Lucyna Jurgońska- Pasternak


                                     


Po nim nastąpił obrzęd Obietnicy Zuchowej. Zuchy złożyły Obietnicę na znaczek zucha, totem i ogień. Znaczki zucha przypięli towarzyszący tej ważnej chwili w życiu dziecka, rodzice.
Po uroczystej chwili nastąpiła smaczna- pieczenie kiełbasek, a później radosna- piosenki i pląsy wspólne z zaproszonymi gośćmi.
   Zbiórkę zakończyło zawiązanie "Kręgu Przyjaźni".


Od dziś 8 Gromada Zuchowa wzbogaciła się o 15 nowych zuchów i przyboczną.
GALERIA

Obchody uroczystości 70- lecia harcerstwa na ziemi pilskiej

Dnia 03. 10. 2015 r. odbyły się główne obchody 70-lecia harcerstwa na ziemi pilskiej. Nie mogło zabraknąć na nich 8 Gromady Zuchowej"Białe Wilczki".
O godzinie 9.45 staliśmy na Placu Staszica w Pile gotowi do rozpoczęcia uroczystego apelu. Podczas  tego apelu drużynowi zostali odznaczeni za swoją pracę. Następnie udaliśmy się do auli. Tam poznaliśmy historię Hufca im. Stanisława Staszica w Pile.


Najbardziej zasłużeni działacze zostali uhonorowani odznaczeniami.Na uroczystość każda gromada i drużyna przygotowała prezentację o swojej działalności. My także zaprezentowaliśmy swoją czteroletnią pracę. Zaśpiewaliśmy również naszą ulubioną pieśń "Pałacyk Michla".


 Po części oficjalnej udaliśmy się z powrotem na Plac Staszica, na pyszną grochówkę i pląsy.

 Podczas uroczystości towarzyszyli nam zaproszeni rodzice.